Two hands, helping hand of a friend. Handshake, arms, friendship. Friendly handshake, friends greeting, teamwork, friendship. Rescue, helping gesture or hands. Strong hold. Close-up. Black and white

På vei til et nytt vater

Ivater AS gir tilbud om arbeidstrening, rehabliliterings- og motivasjonsplasser, samt rådgving og mental trening på veien til et nytt vater i livet. Vi tilbyr også bemanningsløsninger for helse- og sosialsektoren innen ledelse, fagansvar, miljøterapi og miljøarbeid. Vi gir tilrettelagte tilbud tilknyttet mennesker med problematikk innen rus og psykisk helse. Vi gir også tilbud til den som står mennesker med slik problematikk nær, både i private relasjoner og i tilknytning til arbeidsplassen. Endrings- og ressursfokusert tilnærming står sentralt. Ivater er en ideell organisasjon.

Våre tjenesteområder: