Arbeidstrening – en vei inn i arbeidslivet

Såpefabrikken er et sosialt entreprenørskapsinitiativ, hvor formålet er å skape en reell arbeidsarena for mennesker med tidligere rusavhengighet eller andre utfordringer som har hindret ordinært arbeidsliv. I Såpefabrikken produseres ulike varer for salg i det åpne markedet. Produktene er av høy kvalitet, er håndlagde og med naturlige ingredienser. Se www.sapefabrikken.no.

I såpefabrikken jobber mennesker med tidligere rusmisbruk og annen avhengighet.

Såpefabrikken samarbeider med Grims have, som vi også produserer såpe for.

Produksjonslokale og utsalg er på Grim i Kristiansand.
Alle våre jobbtrainee’er får et tilrettelagt praksisløp hos oss. Veiledning fra dedikerte fagfolk, og et velfungerende og rusfritt fellesskap er våre nøkler til suksess.
Gården som arbeidstreningsarena er svært velegnet. Vi har samarbeidende gårder som tar imot jobbtrainee’er for kortere og lengre tid. Aktiviteter tilrettelegges basert på motivasjon, glede og mestring.