januar 26, 2020

På vei til et nytt vater

Vi vet at mennesker med rusutfordringer og andre langvarige utfordringer ofte faller mellom to stoler i virkemiddelapparatet. Ivater vil bidra til å redusere svingdørsproblematikken ved å […]