Avhengighet og arbeidsliv


Arbeidslivet er en god arena for å forebygge negative følger av rusmiddelbruk. Det er store mørketall innenfor avhengighet, men vi vet at alkoholbruk alene koster norsk arbeidsliv 12 milliarder, og 70% av kostnadene kommer i form av fravær og redusert kvalitet i arbeidsutførelsen.

Vi vet også at:
- En av fire har vært sløve på jobb på grunn av rusbruk
- En av fem har opplevd at en kollega er sløv eller borte fra jobb som følge av bakrus
- En av åtte har et risikofylt alkoholforbruk
- 95% av alle ansatte ønsker retningslinjer for bruk av alkohol i arbeidstiden Tidlig inn er avgjørende for godt resultat både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ivater kan bistå med:
- Den vanskelige samtalen
- Oppfølging av ansatte med mistanke om, eller kjent, rusutfordring
- Utarbeidelse av personalpolitiske retningslinjer i f eks personalhåndbok

Steder å søke informasjon om avhengighet i arbeidslivet: https://akan.no/
http://alor.no/
http://kompetansesenterrus.no/
Ivater har ansatte med lang erfaring fra HR og ledelse, og kan praktisk bistå ansatte og bedrifter når rus og avhengighet er en utfordring