Gårdsprogram

Ivaters gårdsprogram er et individuelt tilrettelagt langtidstilbud i samarbeid med eksterne gårder, primært etter behandling eller institusjonsopphold. Gårdbrukerne er viktige støttespillere og rollemodeller, og gårdsbrukene fungerer som ramme. Tilbudene vil variere og er tilpasset den enkelte beboers behov og ressurser, men inkluderer alltid bolig, arbeid og faglig oppfølgning.

Innholdet i tilbudet vil hovedsakelig defineres under fire hovedelementer:
1. Deltakelse i gårdsarbeidet/ hverdagen på gården
2. Individuell oppfølgning, mellom gårdbruker og beboer
3. Veiledning og faglig oppfølgning, til både beboer og gårdbruker
4. Ekstern behandling, eller andre tiltak utenfor gården

Kvalitetsgodkjente gårder
Alle gårder som blir tilbydere i programmet vil gjennomgå en kvalitetssikring, der viktige faglige kriterier ligger til grunn. Både gårdens drift og muligheter og gårdbrukere/ involverte personer, skal være godt egnet for slike typer oppdrag. Alle gårdsbrukene som benyttes i Ivaters gårdsprogram er også kvalitetsgodkjente Inn På Tunet tilbydere, eller får tilbud om veiledning for å bli dette.

Veiledning og oppfølgning fra Ivater til beboer og gårdbruker
Den enkelte beboer og gårdbruker får tilpasset oppfølgning og veiledning fra Ivater. Hvert tiltak skreddersys med utgangspunkt i beboers behov, og tilgjengelige ressurser på den aktuelle gården. Faglig oppfølgning skal komplementere tilbudet som leveres på gården.

Rammeavtale
Vi har rammeavtale med Kristiansand kommune gjennom vårt samarbeid med Karmsund ABR.
Gården er den perfekte ramme for mestring og vekst i tilpasset tempo