Støtte til pilotprosjektet ‘Ny kurs – kvinne 50+’
november 20, 2020

Karriereomstillingsprogram for kvinner over 50

Ivater AS, dinHR AS og dinMT AS har gleden av å invitere kvinner over 50 år bosatt i Kristiansandsregionen til et GRATIS karriereomstillingsprogram med snarlig oppstart. Programmet gjennomføres med støtte fra Kristiansand kommune, og er helt uten kostnad for deltaker. Programmet varer i 4 måneder og vil være en kombinasjon av temasamlinger, bistand i jobbsøkerprosessen, og individuell coaching og rådgivning. Samlinger vil være av inntil 2 timers varighet pr gang. Kvalifikasjon til programmet: Må ønske ny jobb! Programmet ledes av HR generalist, coach og karriererådgiver Kine Aasheim.

Les også mer her.

Veien til ny jobb

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som slutter i en jobb er at veien videre må stakes ut på nytt. Vi vet at en aktiv tilnærming og  støtte på veien, øker sjansen for å få ny jobb, og reduserer tiden uten jobb.

For å lykkes best mulig i den omstillingsprosessen det er å søke ny jobb handler det om å vite hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får energi av, for så å stake ut en ny kurs. Dette, sammen med konkret arbeid med CV, søknad, utvikling av personlig merkevare, tilbys nå gjennom karriereomstillingsprogrammet ‘Ny kurs’.

Kvinner over 50

Vi vet at voksne kvinner (for) tidlig tenker at alder påvirker attraktiviteten i arbeidsmarkedet. Vi vet også at voksne kvinner besitter attraktiv kompetanse og erfaring om arbeidslivet trenger. Vi ønsker gjennom programmet å øke kvinners attraktivitet i arbeidsmarkedet ved å kjenne sin egen verdi og kunne kommunisere den. Og selv om noen bransjer har store utfordringer for tiden, fortsetter andre som før. Vi utforsker også dette. Vi er glade for at også Kristiansand kommune erkjenner den viktige ressursen kvinner over 50 år er, og vi takker for den økonomiske støtten Kristiansand kommune har bidratt med for å realisere dette programmet.

Organisering

Vi har tilrettelagt både for online og fysisk ramme, slik at vi til enhver tid kan følge gjeldende smittevernregler. Vi har også PC, printer etc tilgjengelig til bruk for deltakerne i ukedagene. Vi vil gi god opplæring i bruk av online møteverktøy, så ikke la det bli et hinder for å melde din interesse for programmet.

Noe for deg?

Programmet kan du lese mer om her . Gjennom dette skjemaet melder du din interesse for deltakelse. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Oppdatering: Registreringsskjemaet ble lukket 05.02.21, og programmet startet med 26 deltakere 15.02.21.