Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en effektfull tilnærming til avhengighetsproblematikk. I kognitiv terapi gjøres personen oppmerksom på virkningen av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine problemer, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem. Som en del av samarbeidet gis det forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer; terapien gjøres forståelig for pasienten. Klienten hjelpes til å fremstå som en aktiv problemløser og medarbeider i terapien.

Vi har kompetente samarbeidspartnere som tilbyr kognitiv terapi for denne gruppen.
Concept Of Business Training