Vi gir et individuelt tilrettelagt tilbud til mennesker med problematikk innen rus og psykisk helse. Ivater er en ideell organisasjon.

IVATER AS

Kine Aasheim

Daglig leder og jobbmotivator

91 62 38 73


Linn Malnes

Fagleder og jobbmotivator

95 41 45 06