Mental trening/coaching

Mental trening kan være støtten som trengs på veien inn i rusfrihet.

En mental trener er opptatt av å skape tillit og motivasjon, for så stimulere til å tenke ut av boksen for at hver og en kan nå sitt fulle potensiale og kapasitet.

Coaching er et nyttig verktøy både for å håndtere en konkret problemstilling eller utfordring, for å jobbe mot et mål, endre et uhensiktsmessig atferdsmønster, samt utfordrende livsområder. Coaching bidrar til å avdekke dine ressurser og ta disse i bruk på en ny måte. Vi har alle de ressursene vi trenger i oss, men i blant trenger vi hjelp til å forløse disse.

Hvordan jobber en mental trener fra Ivater?
Eneste forberedelsen du trenger å gjøre er å tenke igjennom din egen motivasjon for endring. Din mentale trener jobber etter dine premisser og din utvikling. Vi starter samtalen med å avdekke målet for coachingen, og så motivasjonen for å nå målet. Dette gjøres ved bruk av åpne spørsmål som bidrar til at din prosess kommer i gang. I løpet av coachingen brukes ofte konkrete teknikker som har som mål å hjelpe deg videre i prosessen din. Disse er helt trygge og ufarlige, og du setter alltid selv din egen begrensning. Vi jobber normalt 1 time pr gang. Varigheten i antall ganger vil variere, og dette evaluerer vi sammen etter behov.

Sted avtales pr gang. Coaching kan finne sted på Ivaterss kontor, på arbeidsplassen din, ute i naturen etc. Coaching kan også gjennomføres via Skype eller telefon.

Coaching bygger på å:
- stille åpne spørsmål
- lytte aktivt
- fokusere på mål, muligheter, potensielle løsninger

Mental trening - støtte på veien til et nytt vater!