Mestring, balanse og utvikling

Vi vet at mennesker med rusutfordringer ofte faller mellom to stoler i virkemiddelapparatet. Ivater vil bidra til å redusere svingdørsproblematikken ved å tilby et individuelt tilrettelagt opplegg med aktivitet, glede og mestring i fokus.

Ivater er også en sparringspartner for deg som mistenker at det er rus i dine nære relasjoner.

Vi vet og at det kan være krevende å være pårørende, og vi har derfor utviklet individuelle tjenester rettet mot å styrke pårørendes egen håndtering av den krevende relasjonen.

Rus og avhengighet i arbeidslivet er også for mange et vanskelig og ømtålig område. Ivater bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker i manøvrering i slike utfordringer.

Ivater AS er et kompetansesamarbeid bestående av helse- og sosialfag, ledelse, HR, terapi og mental trening. Ivater leverer også bemanningsløsninger innenfor disse fagområdene.

Ivater AS er en ideell virksomhet med et stort kompetansenettverk. Vårt sosiale entrepenørskapsinitiativ er Såpefabrikken, og vi har samarbeidsavtaler med næringslivet. Vi deltar på inkluderingsdugnaden!

Initiativtakere til Ivater er HR generalist og mental trener Kine Aasheim og sosionom Linn Malnes.

Rammeavtale
Vi har rammeavtale med Kristiansand kommune gjennom vårt samarbeid med Karmsund ABR.
Two hands, helping hand of a friend. Handshake, arms, friendship. Friendly handshake, friends greeting, teamwork, friendship. Rescue, helping gesture or hands. Strong hold. Close-up. Black and white


Å være i vaterFølelsen av å være i vater kan kjennetegnes ved mestring, balanse og ro, og vi er til og med klar for å ta på oss nye utfordringer. Vi er trygge nok til både å være her vi er, men også til å bevege oss videre.

Vi vet ikke alltid vet hva som skal til for å komme i vater, men vet vi alltid når vi er UTE av vater – altså i en eller annen form for ubalanse. Det kan være tap av kontroll, eksterne faktorer, ufordringer og ikke minst indre kamper for å nevne noen eksempler.

Hva som skal til for at vi opplever å være i vater vil varierere gjennom et liv. For et liv har vi alle, med sine gleder og utfordringer. Men det er alltid mulig å finne et nytt vater – kanskje ikke det samme vateret som før, men et nytt som gir ny mening.

Og innimellom kan vi trenge en trygg ramme og en stødig hånd på veien til å finne en ny opplevelse av vater.

Ivater skal være en foregangsaktør innen riktig støtte til riktig tid. Vi skal jobbe med innovative metoder for at hver og en skal få mulighet til å leve sitt liv til det fulleste.

Verdigrunnlag og ideologi

Ivater er en livssynsnøytral og ideell organisasjon. I alt vi gjør og alt vi sier har vi fokus på:

Ressurser – vi har alle de ressurserne vi trenger i oss til å gjøre de endringene som trengs

Mot – for å finne og bruke ressursene vi har på en ny måte må mot forløses

Glede – når vi kjenner glede frigjøres dopamin i hjernen, og vi styrkes i det målrettede arbeidet. Humor og takhøyde står sterkt.

Retning – realistiske gode mål settes. Vi trenger å vite hvor vi skal. Små mål er like viktige som store mål med retning ‘i vater’