Såpefabrikken flytter (inn)
april 1, 2020

På vei til et nytt vater

Two hands, helping hand of a friend. Handshake, arms, friendship. Friendly handshake, friends greeting, teamwork, friendship. Rescue, helping gesture or hands. Strong hold. Close-up. Black and white

Vi vet at mennesker med rusutfordringer og andre langvarige utfordringer ofte faller mellom to stoler i virkemiddelapparatet. Ivater vil bidra til å redusere svingdørsproblematikken ved å tilby et individuelt tilrettelagt opplegg med aktivitet, glede og mestring i fokus.

Ivater er også en sparringspartner for deg som mistenker at det er rus i dine nære relasjoner.

Vi vet og at det kan være krevende å være pårørende, og vi har derfor utviklet individuelle tjenester rettet mot å styrke pårørendes egen håndtering av den krevende relasjonen.

Rus og avhengighet i arbeidslivet er også for mange et vanskelig og ømtålig område. Ivater bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker i manøvrering i slike utfordringer.

Ivater AS er et kompetansesamarbeid bestående av helse- og sosialfag, ledelse, HR, terapi og mental trening. Ivater leverer også bemanningsløsninger innenfor disse fagområdene.

Ivater AS er en ideell virksomhet med et stort kompetansenettverk. Vårt sosiale entrepenørskapsinitiativ er Såpefabrikken, og vi har samarbeidsavtaler med næringslivet. Vi deltar på inkluderingsdugnaden!

 

«Ivater AS gir tilbud om arbeidstrening, rehabliliterings- og motivasjonsplasser, samt rådgving og mental trening på veien til et nytt vater i livet. Vi tilbyr også bemanningsløsninger for helse- og sosialsektoren innen ledelse, fagansvar, miljøterapi og miljøarbeid. Vi gir tilrettelagte tilbud tilknyttet mennesker med problematikk innen rus og psykisk helse. Vi gir også tilbud til den som står mennesker med slik problematikk nær, både i private relasjoner og i tilknytning til arbeidsplassen. Endrings- og ressursfokusert tilnærming står sentralt. Ivater er en ideell organisasjon.»