Sosial inkludering

Såpefabrikken er en arbeidstreningsarena for personer med problematikk innen rus eller annet som har hindret ordinær deltakelse i arbeidslivet. I Såpefabrikken gjenspeiles arbeidslivets spilleregler i hverdagen, men på en tilrettelagt måte.

Arbeidsavtaler skrives, medarbeider-oppfølgingen er tett (selvfølgelig heter oppfølgingssamtaler medarbeidersamtaler), organisasjonskultur og hver enkelts bidrag inn i denne har fokus, og forventninger på en arbeidsplass blir tydeliggjort på en tilpasset, god og konstruktiv måte.

Vi samarbeider med aktører I næringslivet generelt, og Grims have spesielt.

Ivater AS tar en aktiv rolle i inkluderingsdugnaden! Og ikke minst jobber vi med et felles mål sikte!
Alle våre jobbtrainee’er får et tilrettelagt praksisløp hos oss. Veiledning fra dedikerte fagfolk, og et velfungerende og rusfritt fellesskap er våre nøkler til suksess.