Såpefabrikken blir også butikk!
juli 1, 2020
Karriereomstillingsprogram for kvinner over 50
januar 26, 2021

Støtte til pilotprosjektet ‘Ny kurs – kvinne 50+’

Kristiansand kommune lyste i høst ut Covid-19 midler relatert til korona-situasjonen til prosjekter som kan bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i Kristiansand.

Vi søkte, og ble tilgodesett midler til pilotprosjektet vår ‘Ny kurs – kvinne 50+’!

Bakgrunn for prosjektet

Koronapandemien har forårsaket økt arbeidsledighet. Forskning viser at jo lenger en er uten jobb, jo vanskeligere er det å komme tilbake. For gruppen kvinner 50+ er det i mange tilfeller ekstra vanskelig å komme tilbake i ordinært arbeid. Vi ønsker å tilby et organisert felleskap for motivasjon, støttesamtaler, karriererrådgivning/kariererecoaching, livscoaching og aktivitet, både individuelt og i grupper, med mål om å øke sjansen for nytt lønnet arbeid.

Søknadsvudering

Dette er hvordan Kristiansand kommune vurderte vår søknad:

Regionplan Agder 2030 understreker at Agder er blant regionene med lavest sysselsettingsgrad, og urovekkende tall for uføretrygdede. Å få flere kvinner over 50 tilbake i arbeidslivet vurderes som et godt tiltak, som vil bidra til økt aktivitet og sysselsetting. At Ivater tilbyr tilrettelagt tilbud for mennesker med problematikk innen rus og psykisk helse, og understreker at de tenker bærekraft i alt de gjør, bidrar til å styrke søknaden. Det ser også ut til at selskapet Ivater og aktuelle samarbeidspartnere har solid faglig kompetanse og gode muligheter til å tilby et godt tilrettelagt tilbud for sårbare grupper. Vi vurderer det slik at det beskrevne tiltaket vil være et godt supplement til tilbud fra NAV og andre aktører.»

Vi er takknemlige for muligheten dette gir oss til å bidra til denne gruppen. Vi går nå i gang med utvikling av programmet, med mål om at det lanseres og klargjøres til påmelding i januar. Les gjerne mer her om rammen for programmet.

Tenker du allerede nå at du er en kandidat til dette? Ta kontakt på epost: kine@ivater.no eller på tlf: 91623873.