Pårørende

Pårørendes viktige rolle!
Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og oppfølgingen til personer med rus/avhengighet og/eller psykiske lidelser. Samtidig kan pårørende ha egne behov for oppfølging fra helsetjenestene.

Et anslag fra Rådet for psykisk helse viser at 1,6 millioner av Norges befolkning til en hver tid vil ha rollen som pårørende.

Ivater ønsker å være en ressurs for pårørende, både med råd og veiledning, men også støtte i form av styrkende samtaler gjennom mental trening, for å kunne stå sterkere i pårørenderollen.

Pårørendesentrene har også ulike tilbud spesielt til pårørende. Flere av dem tilbyr veiledning (ved telefon eller oppmøte), muligheter for å ta kurs eller delta i grupper med andre pårørende:
- PIO-senteret (www.piosenteret.no)
- NKS Veiledningssenter for pårørende (www.sanitetskvinnene.no/veiledningssenter)
Pårørendeomsorg er viktig for å kunne stå i oppgaven med å være pårørende